Betingelser for Dansk Bilauktion


Auktionsbetingelser for private

1.1 Forholdet mellem Dansk Bilauktion og brugerne

1.1.1 Dansk Bilauktion ApS er ansvarlig for indhold og drift af Dansk Bilauktion. Dansk Bilauktions rolle er udelukkende at fungere som auktionsholder ved at stille auktionsportal til rådighed for køber og sælger. Dansk Bilauktion er aldrig part i en aftale om køb eller salg af et køretøj.

1.1.2 Når en aftale om en handel er indgået via auktionen eller via Dansk Bilauktions kundecenter eller i øvrigt formidlet af Dansk Bilauktion, er aftalen bindende for køber og sælger. Køber er forpligtet til at betale budsum samt auktionsomkostninger, ligesom sælger er forpligtet til at aflevere det solgte køretøj i den på auktionssiden detaljerede beskrevne stand, og når køretøjet er godkendt, får sælgeren overført budsummen, fratrukket evt. auktionsomkostninger.

1.1.3 Når en aftale er indgået via auktionsportalen eller Dansk Bilauktions kundecenter, skal køber og sælger betale det på aftaletidspunktet gældende salær jævnfør Dansk Bilauktions prisliste. Dette gælder også, hvis handlen ikke gennemføres af parterne og uanset årsagen hertil.

1.1.4 Brugerens afgivne kontooplysninger skal være opdaterede og korrekte og  enhver ændring skal straks oplyses til Dansk Bilauktion.

1.2 Brugerkategorier og rettigheder

1.2.1 Alle typer privatpersoner kan registreres som brugere og sælge, men ikke købe, på Danskbilauktion.dk.

1.2.2 Dansk Bilauktion forbeholder sig ret til at afvise brugere uden yderligere forklaring, samt at stille særlige vilkår for godkendelsen af en bruger.

1.2.3 Hos Dansk Bilauktion kan private kun oprette sig som sælger. 

1.2.4 Dansk Bilauktion har til enhver tid ret til at lukke ned for en privat brugers rettigheder med omgående virkning. Dette vil dog ikke berøre de allerede indgåede handler på Dansk Bilauktion, ligesom brugeren også vil være forpligtet af allerede tilmeldte køretøjer. Dette gælder, såfremt Dansk Bilauktion ikke tager beslutning om noget andet.

1.2.5  Alle brugere vælger et kodeord. Dette er strengt personligt og må ikke videregives til andre. Såfremt brugeren får mistanke om, at andre har fået kendskab til brugernavn og kodeordet, skal dette straks meddeles Dansk Bilauktion. Brugeren vil herefter modtage et nyt kodeord. Brugeren er altid ansvarlig i tilfælde af misbrug af brugernavn og kodeord.

1.3 Ophævlese

1.3.1 Dansk Bilauktion kan til enhver tid ophæve, annullere og nægte brugere adgang grundet:
      Overtrædelse af regler og betingelse.
–      Misbrug af auktionsportalen.
      Ikke rettidig betaling.
      Anmodning fra offentlig myndighed.
      Sikkerhedsmæssige årsager.

 

1.4 Beskrivelse og kategorisering af køretøjet

1.4.1 Køretøjet skal altid beskrives korrekt og fyldestgørende i forhold til den til enhver tid gældende beskrivelsesprocedure, der gennemgås under tilmeldingen. Ingen af de påkrævede oplysninger må udelades under beskrivelsen. Alle fejl, mangler og defekter på bilen skal beskrives.

1.4.2 Dansk Bilauktion giver alle tilmeldte køretøjer et unikt auktions id-nummer.

1.4.3 Når et køretøj er tilmeldt, er beskrivelsen af køretøjet bindende for sælger, der er forpligtet til at kunne levere et køretøj, der lever op til beskrivelsen. Det er ikke muligt at ændre i beskrivelsen efter tilmelding. Såfremt sælger opdager, at beskrivelsen af køretøjet ikke er korrekt, skal sælger straks tage kontakt til Dansk Bilauktion.

1.4.4 Dansk Bilauktion har ret til at kræve yderligere oplysninger og dokumentation vedrørende et køretøj og dens beskrivelse.

1.4.5 Sælgeren er ansvarlig for, at de under beskrivelsen indtastede oplysninger er korrekte. Dansk Bilauktion har intet ansvar for køretøjets beskrivelse, dette gælder også de automatisk udfyldte felter.

1.4.6 Sælger skal have undersøgt følgende, som ubetinget altid skal oplyses under beskrivelsen:
      Om der er andre der har rettigheder over køretøjet, herunder ejendomsret, udlæg, pant, forbehold, køberet eller forkøbsret.
      Om der er forhold, som i øvrigt begrænser eller hindrer salg af køretøjet i fri og ubehæftet stand.
      Om der er tinglyst rettigheder over køretøjet i Bilbogen.
–      Sælger er ansvarlig for, at disse rettigheder altid kan indfries/aflyses senest ved leveringen af køretøjet.

1.4.7 Det er ikke tilladt at tilmelde køretøjer på andres vegne. Private sælgere skal altid være den registrerede ejer af køretøjet medmindre der foreligger en skriftlig fuldmagt fra ejeren.

1.4.8 Dansk Bilauktion forbeholder sig retten til at afvise køretøjer, hvis vi mener, at køretøjet ikke er beskrevet fyldestgørende. Køretøjet skal kunne starte og være i sikkerhedsmæssig forsvarlig og lovlig stand til at kunne transporteres af vores transportsamarbejdspartner. Dansk Bilauktion har følgende krav til opdeling af køretøjets kategori:

1.4.9 Et køretøj til en salgspris på 5.000 DKK ekskl. moms (6.250 inkl. moms) eller derunder er uden reklamationsret, uanset klassificering.

Kategori A+

–  Nyere køretøj, der maks. har kørt 20.000 km, og som er totalt fejlfrit mekanisk og  kosmetisk, ude som inde uden undtagelser.

Kategori A 

–  Motor, gearkasse, bag- eller fortøj, servostyring, abs-bremser, aircondition og lignende er mekanisk i orden (hvis nævnte udstyr er standard i køretøjet). Køretøjet bærer præg af normale brugsspor i forhold til bilens alder og kilometer. Der bør altid påregnes klargøring samt mindre reparationer på det købte køretøj.

Kategori B

–  Køretøj, der er funktionsdygtigt, men støj og/eller slitage kan forekomme i forhold til årgang og kilometer, og der skal forventes snarlige reparationer.

Kategori C 

–  Køretøj med væsentlige kosmetiske og mekaniske fejl, der gør, at køretøjet skal på værksted inden ibrugtagning, og som skal transporteres på et ”fejeblad” eller lignende. Denne kategori kan Dansk Bilauktions transportsamarbejdspartne ikke udføre.

Kategori UK (uden klassificering)

– Bilen er indsat til højeste bud, absolut bortsalg. Kategorien gælder i øvrigt også biler med en forventet salgspris under 5.000 DKK ekskl. moms. Denne kategori kan Dansk Bilauktions transportsamarbejdspartner ikke håndtere.

1.5 Billeder af køretøjer

1.5.1 Dansk Bilauktion forbeholder sig retten til at afvise tilmeldte køretøjer, hvis billedantal og kvalitet ikke lever op til vores kriterier. 

1.5.2 Der må ikke være reklamer, firmalogoer, adresser eller skjulte reklamer eller andre ting, som kan henvise til, hvem der er sælger af køretøjet.

1.5.3 Alle tilmeldte køretøjer med ikke relevante billeder vil blive afvist. 

1.5.4 Hvis Dansk Bilauktion oplever billeder med ulovligt eller skadeligt indhold, vil Dansk Bilauktion afmelde brugeren og i visse tilfælde indgive en politianmeldelse.

1.5.5 Dansk Bilauktion forbeholder sig retten til at redigere indsendte billeder, som f.eks. at skjule nummerplader osv. 

1.5.6  Dansk Bilauktion ejer alle rettigheder til billeder, som bliver sendt ind.

1.6 Mindstepris

1.6.1 Sælger angiver selv sin mindstepris. Såfremt Dansk Bilauktion på nogen måde fremskaffer en køber, der vil give mindsteprisen eller derover for det tilmeldte køretøj i den beskrevne tilstand, er sælger forpligtet til at sælge. Dette gælder også, såfremt sælger accepterer et lavere bud efter skriftlig aftale med Dansk Bilauktion.

1.6.2 Dansk Bilauktion forbeholder sig ret til ikke at godkende ethvert køretøj uden varsel eller efterfølgende tage køretøjet af auktionen. Dansk Bilauktion vil ikke diktere en mindstepris. Men vi tilbyder gratis bilvurdering.

1.7 Auktionens forløb

1.7.1 Auktionens start og slut samt forløb styres ubetinget af Dansk Bilauktion.

1.7.2 Dansk Bilauktion forbeholder sig ret til at aflyse og ændre planlagte auktioner uden varsel.

1.7.3 Dansk Bilauktion har til enhver tid ret til at annullere en auktion uden videre begrundelse og uden, at der i den anledning vil kunne gøres økonomisk krav over for Dansk Bilauktion. Annullering kan ske både før og under auktionen. Afsluttede og gennemførte auktioner kan ikke annulleres.

1.7.4 Dansk Bilauktion bestemmer, hvor lang tid auktionen skal foregå. 

Standarden er således:

      Hverdage: minimum 48 timer og max 168 timer. Dette er afhængig af abonnement. 

1.7.5 Hvis der stadig bydes på køretøjet, når den resterende auktionstid er under 5 minutter, vil der blive tillagt 2 minutter, hver gang der afgives et bud, og tiden er under de 5 minutter, og tiden ikke er udløbet.

1.8 Regler for afgivelse af bud

1.8.1 Afgivne bud er bindende for den bydende.

1.8.2 Når der er to eller flere bud på eller over mindsteprisen, fortsætter budrunden, til en af byderne har overbudt de andre med det angivne budinterval, der fremgår af skitseringen nedenfor. Afgiver to bydende samme bud, bliver det første bud gældende som højeste bud.

Budintervaller:

      0,0 DKK                 19.999 DKK   bud     200 DKK
20.000 DKK                49.999 DKK   bud     500 DKK
50.000 DKK                                        bud  1.000 DKK

1.8.3 Hvis der allerede er et bud, der er højere end det indtastede bud, bliver det indtastede bud øjeblikkeligt budt over.

1.8.4 Bud kan ikke fortrydes, nedsættes eller annulleres, når først de er afgivet.

1.8.5 Bud gennem autobud er også bindende og kan ikke annulleres.

1.8.6 Alle afgivne bud registreres og bliver gemt af Dansk Bilauktion, så længe Dansk Bilauktion ønsker dette. Dansk Bilauktion gemmer budsummen, og oplysninger om kunden, som har afgivet buddet, men kun budpriserne er offentlige.

1.8.7 Er der tvivlsspørgsmål om bud, afgøres disse endeligt og bindende af Dansk Bilauktion.

1.8.8 Når der er afgivet bud på køretøjet, som er lig med eller højere end sælgerens mindstepris, er der indgået en bindende aftale mellem sælgeren og højstbydende køber og begge parter er forpligtet til at gennemføre handlen. Sælgeren er dermed forpligtet til at aflevere køretøjet i den beskrevne stand til højestbydende og højestbydende har pligt til at afhente og betale for køretøjet. Det samme gør sig gældende, hvis der indgås en aftale gennem Dansk Bilauktions kundecenter eller i øvrigt gennem Dansk Bilauktion.

1.9 Salær

1.9.1 Som privatkunde, der sælger sit køretøj på auktionen, koster det 600,00 kr. i salær. Bliver køretøjet ikke solgt direkte på auktionen eller på anden vis indgår en aftale via Dansk Bilauktion, betaler private ingen salær.
Men hvis du som privat sælger ikke har beskrevet køretøjet korrekt eller
misligholder aftaler, og handlen bliver annulleret, har du pligt til at betale et gebyr, på 2500,00 DKK inkl. moms til Dansk Bilauktion. Se i øvrigt priser og salær vedrørende priser for gældshåndtering, når der er pant i køretøjet under punkt 1.11.

1.9.2 Det til enhver tid gældende salær samt betalingsbetingelserne fremgår af Dansk Bilauktions side med priser og salær. 

1.9.3 I tilfælde, hvor manglende gennemførelse af en handel som skyldes købers eller sælgers misligholdelse, er Dansk Bilauktion berettiget til at opkræve et gebyr, hvis den misligholdende part er privat sælger.

1.9.4 Dansk Bilauktions krav på betaling af diverse gebyr skal betales inden for 1 bankdag, og kan således ikke modregnes, ligesom der ikke kan udøves tilbageholdsret i beløb, som skyldes Dansk Bilauktion.

1.9.5 Auktionsfaktura forfalder og betales via straksoverførsel senest en bankdag efter faktura er sendt, ellers lukkes der for salg via auktionen. Efter 2 bankdages overskridelse, opkræves et gebyr på 187,50 DKK inkl. moms ved forsinket betaling. Efter 5 bankdages overskridelse, annulleres handlen, og der opkræves et gebyr på 4.375 DKK inkl. moms. Derefter påløber rente med den til enhver tid gældende renteprocent i henhold til Renteloven.

1.10 Safebetaling

1.10.1 Dansk Bilauktion har det krav, at al betaling mellem køber og sælger sker via vores Safebetalingskonto.

1.10.2 Køberen af køretøjet betaler for Safebetaling.

1.10.3 Køber indbetaler det vindende bud til Safebetaling, før oplysning om afhentningssted bliver udleveret til køber.

1.10.4 Beløbet bliver udbetalt til sælger, når køber har godkendt køretøjet. 

1.10.5 I overensstemmelse med Finanstilsynets regler for hvidvask skal enhver indbetaling til Safebetaling foregå fra købers konto. Overtrædelse giver Dansk Bilauktion ret til at udelukke brugeren.

1.11 Pant i bilen

1.11.1 Når et køretøj med registreret pant sættes til salg på Dansk Bilauktion, skal sælger kunne indfrie 100% af gælden ved hjælp af salgspris og egen indbetaling.

1.11.2 For at kunne sælge et køretøj på Dansk bilauktion, som har registreret pant, sætter vi det som krav, at ejeren af køretøjet udfylder en fuldmagt, som giver Dansk Bilauktion tilladelse til at kontakte diverse panthavere for at få fuldt overblik og adgang til panten. Denne fuldmagt tages der et gebyr for på 175 DKK inkl. moms.

1.11.3 Hvis et pantsat køretøj bliver solgt, vil Dansk Bilauktion betale alle panthavere, før evt. resterende beløb bliver overført til sælger.

1.11.4 Hvis et pantsat køretøj bliver sat til salg med en mindstepris, der er mindre end gælden, skal sælger kunne være i stand til selv at betale den resterende gæld ved salget. Beløbet skal indbetales til Dansk Bilauktions Safekonto, som så derefter overføres til panthaver, hvis ikke panthaver skriftligt informerer om, at der er lavet en anden aftale med sælgende part. Således at køber modtager et pantfri køretøj.

1.11.5 Dansk Bilauktion tager et administrationsgebyr for at håndtere salg af pantsatte køretøjer på 1.450 DKK inkl. moms.

1.11.6 Hvis sælger ikke oplyser registreret pant til Dansk Bilauktion, vil køretøjet blive taget fra auktionssiden uden varsel.

1.11.7 Hvis sælger ikke oplyser registreret pant til Dansk Bilauktion og vi har under en køber til mindst den angivne mindstepris, vil handlen blive annulleret, og sælger vil blive påkrævet at betale et gebyr til Dansk Bilauktion på, 4.375 DKK inkl. moms.

1.11.8 Hvis sælger ikke kan indfri 100 % af gælden, efter at køretøjet er solgt, vil handlen blive annulleret, og sælger vil blive påkrævet at betale et ekstra gebyr til Dansk Bilauktion på 4.375 DKK inkl. moms.

1.11.9 Ved oprettelse af et køretøj med registreret pant, skal sælger senest 1 bankdag efter auktionens afslutning underskrive en fuldmagt, der giver tilladelse til, at Dansk Bilauktion kontakter panthavere for at få fuldt overblik over de nødvendige oplysninger for indfrielse af pant i køretøjet.

1.11.10 For oprettelse af denne fuldmagt opkræves der et gebyr på 175 DKK inkl. moms for private. Er fuldmagten ikke underskrevet efter 1 bankdag, lukkes kundens auktionskonto, og der bliver sendt en rykker. Efter yderligere 1 bankdag opkræves der et rykkergebyr på 187,50 DKK inkl. moms for private. Efter yderligere 1 bankdag pålægges der et gebyr på 4.375 DKK inkl. moms for private, og handlen bliver annulleret.

1.12 Levering og afhentning


1.12.1 Efter at beløbet er modtaget på Safekontoen, må transport og godkendelse maksimalt tage 5 bankdage, herefter godkendes køretøjet automatisk af Dansk Bilauktion.

1.12.2 Efter at køretøjet er blevet godkendt, kan køber ikke reklamere, klage eller på anden måde få annulleret købet.

1.12.3 Hvis køber selv afhenter, eller tredjepart afhenter køretøjet, godkendes køretøjet inden hjemtransport. Benyttes vores samarbejdspartner (Axess Logistics) til transporten, har køber maks. 24 timer inden for arbejdstiden (8-16.00) til at godkende køretøjet, efter at det er leveret.

1.12.4 Sælger skal have køretøjet tilgængeligt til afhentning i op til 6 bankdage, efter at auktionen er afsluttet.

1.12.5 Det er købers ansvar at tjekke, om stelnummeret på køretøjet passer med registreringsattesten, inden køretøjet bliver godkendt.

1.12.6  Registreringsattesten: Når køber, eller en valgt person af køber, afhenter køretøjet, skal køretøjet godkendes før udlevering af reg.attesten. Ved benyttelse af tredjeparts transportselskab skal sælger og køber aftale, hvordan de udveksler reg.attest.

1.12.7 Dansk Bilauktion tilbyder at etablere en transportaftale mellem køretøjet og sælger gennem tredjepart. Transportfirmaet vil kontakte jer med henblik på planlægning af transporten. Afregning foretages direkte til transportfirmaet. Tvister om transportskader og lignende er Dansk Bilauktion uvedkommende.

1.12.8  Køber er den eneste, som kan kræve, at Dansk Bilauktion skal stå for etablering af en leveringsaftale med vores transportsamarbejdspartner. Det er derfor også køber, som betaler for transporten.

1.12.9 Hvis en handel, som er omfattet af en transportaftale gennem Dansk Bilauktion, bliver annulleret, er det parten, som er skyld i annulleringen, der skal betale for returtransporten. 

1.12.10 Transportløsning bestilt gennem Dansk Bilauktion udføres i overensstemmelse med NSAB 2015.

1.13 Dansk Bilauktions immaterialrettigheder

1.13.1 Alle rettigheder vedrørende auktionssystemet, herunder alle vilkår, betingelser, beskrivelser, data og fremgangsmåder tilkommer alene Dansk Bilauktion. Alle ophavsrettigheder, varemærker og alle andre immaterialrettigheder til og vedrørende auktionssystemet og Dansk Bilauktion, tilkommer alene Dansk Bilauktion.

1.13.2 Når brugeren ved tilføjelse af køretøj oplægger billeder af køretøjet på auktionsplatformen, giver brugeren samtidig samtykke til, at Dansk Bilauktion og/eller køberen må anvende billederne i forbindelse med senere salg af pågældende køretøj.

1.13.3 Alle ideer, forslag eller andre oplysninger eller værker, brugeren vidergiver i feedback i forbindelse med brugen af auktionsplatformen, forbliver Dansk Bilauktions knowhow.

1.13.4 Enhver form for kopiering, gengivelse eller anden form for efterligning, er forbudt.

1.13.5 Brugerne må alene anvende auktionssystemet til korrekt og retmæssig deltagelse i bilauktionen Dansk Bilauktion. Enhver krænkelse må forventes at medføre erstatningsansvar og retsforfølgelse.

1.14 Ansvarsfraskrivelse

1.14.1 Dansk Bilauktion er alene vært for auktionerne og er således aldrig part i en handel, som indgås under auktionerne. Det er således udelukkende køber og sælger, der er part i de indgåede handler. Dansk Bilauktion er i enhver henseende uden ansvar for handlerne, herunder for købers og sælgers adfærd. Dette gælder især sælgerens oplysninger om køretøjet, om sælgeren kan/vil sælge og levere køretøjet, og om køberen kan/vil betale og modtage køretøjet, om sælgeren er ejer af køretøjet, om tredjemand har panteret, udlæg, ejendomsforbehold, forkøbsret, køberet eller andre rettigheder vedrørende et køretøj, eller sælger ikke vil give lov til, at Dansk bilauktion får adgang til at kontakte panthaver for pantoplysninger for at udligne panten inden overdragelse af køretøjet til køber. 

1.14.2 Dansk Bilauktion er uden ansvar for driftsforstyrrelser og fejl opstået som direkte eller indirekte følge af indtastningsfejl, trykfejl, fejlskrift, kommunikationsfejl, driftsforstyrrelser – og/eller nedbrud på internetauktionssystemets servere, hardware eller software eller grundet virus eller lignende, der skyldes brugerens adgang til eller brug af auktionsplatformen.  

1.14.3 Dansk Bilauktion er under ingen omstændigheder ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder for mistet avance, indtægter, forretningsmuligheder og tab af data, oplysninger med videre. Endvidere er Dansk Bilauktion under ingen omstændigheder ansvarlig i tilfælde af force majeure, herunder forhold som Dansk Bilauktion ikke har indflydelse på.

1.14.4 Såfremt Dansk Bilauktion måtte være erstatningsansvarlig, kan erstatningskrav under ingen omstændigheder og uanset størrelsen af et lidt tab overstige 10.000 DKK.

1.15 Behandling af personlige oplysninger

1.15.1 Alle oplysninger om brugerne, som brugerne videregiver til Dansk Bilauktion, behandles fortroligt, og videregives ikke til tredjemand ud over det omfang, der kræves for at gennemføre en handel på auktionen, forbeholder sig dog ret til at videregive oplysningerne i det omfang, det kræves af dansk lovgivning, offentlige danske myndigheder eller danske domstole. Dansk Bilauktion vil således alene gøre brug af oplysningerne til formål internt i Dansk Bilauktion eller koncernforbundne selskaber. Dansk Bilauktion forbeholder sig dog ret til at anvende oplysningerne i anonymiseret form, som i forbindelse med markedsføring, brugerundersøgelser, vejledninger med videre.

1.16 Lovvalg

1.16.1 I forholdet mellem Dansk Bilauktion og brugerne gælder dansk ret.

1.16.2   Værneting for retssager mellem Dansk Bilauktion og brugerne skal afholdes af Retten i Horsens. Dette begrænser dog ikke Dansk Bilauktions ret til anlæggelse af fogedsager ved andre domstole. Endvidere kan Dansk Bilauktion altid vælge at anlægge retssag mod en bruger i overensstemmelse med Retsplejelovens værnetingsregler.

1.17 Tvangsauktioner, bortsalg og advokatsalg

1.17.1 Tvangsauktioner, bortsalg og advokatsalg er omfattet af samme regler som en ordinær auktion, ud over reglen om godkendelse af køretøj 

(se punkt 1.12.2, 1.12.4, og 1.12.5) Ved køb af et køretøj på tvangsauktion, bortsalg og advokatsalg er der ikke mulighed for at gennemse køretøjet før godkendelse. Det betyder, at køretøjet bliver automatisk godkendt, når auktionen er vundet. 

1.17.2 Der er på ingen måde mulighed for at oprette tvistsag, bede om afslag i prisen eller annullere handlen ved tvangsauktioner og absolut bortsalg.

2.1 Forholdet mellem køber og sælger

2.1.1 I dette afsnit fastlægges de vilkår, som gælder mellem køber og sælger på auktionen Dansk Bilauktion. For retsforholdet mellem Dansk Bilauktion og brugerne henvises til afsnit 1. om forholdet mellem Dansk Bilauktion og brugerne.

2.1.2 Dansk Bilauktion er aldrig part i en aftale om køb og salg af et køretøj. Vores rolle er udelukkende at stille auktionssystemet til rådighed for køber og sælger. Aftaleforholdet vedrørende det handlede køretøj er derfor udelukkende et anliggende mellem køber og sælger. Tvister mellem sælger og køber må afklares mellem disse indbyrdes. Dansk Bilauktions ret til salær påvirkes ikke af parternes manglende gennemførelse af en handel. Dette gælder uanset årsagen til den manglende gennemførelse. Dansk Bilauktion kan aldrig drages til ansvar for en parts misligholdelse af en aftale.

2.1.3 Transportvilkårene mellem køber og sælger i auktionsbetingelserne gælder kun i det omfang, parterne ikke træffer anden aftale. Det står eksempelvis parterne frit for at vælge alternativt leverings tidspunkt og leveringssted. Dansk Bilauktion skal skriftligt underrettes om alternativ aftale. Kan der ikke træffes en alternativ transportaftale, skal køber og sælger benytte Dansk Bilauktions auktionstransportssamarbejdspartner.

2.2 Indgåelse af aftale

2.2.1 Når et køretøj er solgt via auktionen, har køber og sælger en gensidig forpligtelse til at medvirke til gennemførelse af den resterende del af handelsprocessen og opfylde sine forpligtelser i denne henseende.

2.3 Levering og køber undersøgelsesret

2.3.1 Levering af køretøjet sker ved købers afhentning, medmindre anden aftale laves. Ved benyttelse af vores transportsamarbejdspartner videregives de adresser, som sælger og køber er registreret med i vores database. Ved selvafhentning eller benyttelse af tredjeparts transportfirma, udveksler vi adresser mellem køber og sælger.

2.3.2 Levering og godkendelse skal ske senest 5 bankdage, efter at køber har indbetalt til Safekonto og er blevet oplyst om afhentningsadresse. Sælgeren er forpligtet til at lade køberen hente køretøjet inden for den anførte 5 bankdagesfrist i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 17.00 Såfremt parterne ikke kan blive enige om et klokkeslæt for afhentningen, fastsættes dette af køberen inden for det anførte tidsrum, dog således at sælgeren har et varsel på mindst 1 bankdag.

2.3.3 Inden godkendelse er køberen berettiget til at undersøge om køretøjet er i overensstemmelse med sælgerens beskrivelse.

2.3.4 Køber har en selvrisiko på 1.875 kr. inkl. moms ved reklamation over et køretøj. Er der væsentlige uoverensstemmelser mellem køretøjet og sælgerens beskrivelse og den overstiger selvrisikoen, er køber berettiget til et afslag i prisen, i forhold til omkostningen ved udbedring af fejl/skader på køretøjet. Dette påvirker ikke Dansk Bilauktions krav på salær. 

2.3.5 Inden godkendelse har køberen pligt til at sikre sig, at køretøjets stelnummer og eventuelt registreringsnummer er i overensstemmelse med registreringsattesten.

2.3.6 Hvis køber selv afhenter køretøjet, skal sælger udlevere køretøjets originale registreringsattest sammen med køretøjet.

2.4 Betaling for køretøjet

2.4.1 Den tilsendte faktura på køretøjet skal betales, inden leveringsoplysninger oplyses. Når køretøjet godkendes af køber, bliver pengene overført til sælger.  

2.4.2 Køberen skal betale inden for regler af dansk lovgivning via elektronisk bankoverførsel (straksoverførsel) til Dansk Bilauktions Safebetalingskonto. 

2.4.3 Ønsker en af parterne, køber, sælger eller transportfirma en kvittering på modtagelse af en ydelse (henholdsvis køretøjet m.v. og betalingen), er parten forpligtet til at kvittere.

2.5 Risikoovergang

2.5.1 Risikoen for køretøjet overgår fra sælger til køber ved overdragelsen af køretøjet til køber eller købers repræsentant eller transportfirma ved benyttelse af dette.

2.5.2 Ved brug af Dansk Bilauktions leveringspartner læs punkt 1.12.

2.6 Sælgers grundlæggende forpligtelser

2.6.1 Når en sælger har tilmeldt sit køretøj, har sælgeren forpligtet sig til at levere køretøjet i den beskrevne stand, jævnfør Dansk Bilauktions beskrivelsesprocedure, og dermed har sælger indgået en aftale om salg af køretøjet.

2.6.2 Sælgeren er 100 % ansvarlig for, at alle oplysninger, inkl. de data, der indhentes fra nummerpladeregisteret om køretøjet, er korrekte og fyldestgørende, samt at køretøjet ikke er behæftet med mangler. Om der foreligger en mangel ved køretøjet, afgøres efter dansk ret i øvrigt.

2.6.3 Sælgeren er 100 % ansvarlig for at kunne dokumentere at være retmæssig ejer af køretøjet, og for at andre ikke har nogen former for rettigheder over køretøjet, herunder panteret, ejendomsforbehold, udlæg, køberet, forkøbsret eller andre rettigheder, som begrænser eller hindrer salg af køretøjet i fri og ubehæftet stand. Endvidere er sælgeren ansvarlig for, at der ikke ved leveringen er tinglyst rettigheder over køretøjet i Bilbogen.

2.6.4 Generelt anbefaler Dansk Bilauktion at afmelde og indlevere nummerplader, inden køretøjet videregives. Alternativet er at omregistrere køretøjet på stedet. Såfremt køretøjet leveres uden plader, er køretøjet ikke forsikret ved leveringen. Fremtidige forsikringsforhold er sælger uvedkommende.

2.6.5 Ved tilmelding af din bil hos Dansk Bilauktion, frasiger du dig retten til at sælge din bil andetsteds under hele bilens auktionsperiode. Afbryder du alligevel auktionen inden den udløber, har du pligt til at betale et gebyr på 2500,00 DKK inkl. moms til Dansk Bilauktion.

2.7 Købers grundlæggende forpligtelser

2.7.1 Den køber, der har det højeste bud på et køretøj på Dansk Bilauktion, i henhold til budreglerne eller på anden måde har accepteret at købe, har indgået en bindende aftale med sælgeren af køretøjet. Køber har så forpligtet sig til at gennemføre handlen. Køber skal således indbetale købesummen til Dansk Bilauktions Safekonto, inden køber kan få oplyst afhentningsadresse. Køber skal herefter stå for transport og afhentning af køretøjet.
Der henvises til de øvrige bestemmelser om køberens ansvar og forpligtelser i auktionsbetingelserne.

2.8 Tvister mellem køber og sælger

2.8.1 Forholdet mellem sælgeren og køberen er underlagt dansk lovgivning og div. tvister afholdes ifølge dansk rets lov og i Retten i Horsens. 

2.8.2 Om der er sket rettidig reklamation, og om der foreligger en misligholdelse/mangel, som den anden part er ansvarlig for, afgøres i henhold til gældende dansk ret.

2.8.3 Ved tvister mellem køber og sælger, som ikke umiddelbart kan løses i mindelighed, opfordres parterne til at søge advokatbistand.

2.9 Bilbogen

2.9.1 Parterne skal være opmærksomme på, at ikke alle rettigheder over køretøj er registreret i Bilbogen. Dette omhandler eksempelvis håndpanterettigheder, tilbageholdsret, brugsret eller andre rettigheder. Ejerforholdet til køretøjet er heller ikke registreret i Bilbogen, andet end når der er pant i køretøjet. Såfremt sælger af køretøjet ikke er rette ejer af køretøjet, risikerer køberen at skulle tilbagelevere køretøjet til rette ejer. Dette gælder også ved køb af et køretøj på andre måder end ved auktion.

3.1 Kontakt

3.1.1 Firmaet, som indsamler dine data, også kendt som Datakontrolløren, er:

Dansk Bilauktion ApS
Plutovej 2
8722 Hedensted
Tlf: 86 88 88 88
E-mail: kontakt@danskbilauktion.dk
CVR: 40244751

3.1.2 Hvis du har en klage vedrørende, hvordan vi behandler dine
personoplysninger, og som vi ikke kan hjælpe dig med, kan du kontakte


Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
CVR: 11883729
Website: https://www.datatilsynet.dk/

3.1.3 Dine personoplysninger er beskyttet ved lov gennem EU-forordningen, Generel forordning om databeskyttelse.

3.2 Personer, som tilmelder sig Dansk Bilauktion

3.2.1 Der er nogle tilfælde, hvor vi deler dine personoplysninger, der registreres under din tilmelding til Dansk Bilauktions tjenester med tredjepart, for at vi kan udføre den aftalte tjeneste. Disse tilfælde inkluderer, men er ikke begrænset til:


      Når du sælger og køber køretøjer.
      Når du undlader at betale legitime fakturaer fra Dansk Bilauktion.
      Når vi fakturerer.
      Når vi refunderer betalinger.
      Når vi bliver spurgt af myndighederne i relation til kriminalitetsundersøgelser med mere.

   Kategorierne af modtagere er:
      Revisorer.
      Købere af køretøjer og varer, du sælger.
      Sælgere af køretøjer og varer, du køber.
      Vores bank.
      Vores inkassofirma.
      Vores benyttede digitale kontraktunderskrivelsesfirma.
      Offentlige myndigheder.
      Vores partnere, som hoster vores websites og internettjenester.
      Vores data-backup-partnere.
      SMS-serviceudbydere.
      Parkeringspladser, hvor du henter eller leverer køretøjer eller varer.
      Transportselskaber, som transporterer køretøjer fra eller til dig.
      Facebook, Instagram, Linkedin og lignende sociale medier.
      Annoncering.

3.3 Personer, der søger på Dansk Bilauktion

3.3.1 Vi indsamler information om, hvilke sider du besøger, hvilke køretøjer du kigger på, hvilke køretøjer du tilføjer favoritliste, hvilke kampagner, der førte dig til vores hjemmeside, osv. Vi bruger informationen til at anbefale relevante køretøjer til dig, til marketingtiltag og til at optimere brugeroplevelsen og vi bruger flowet med henblik på at optimere salget. Vi bruger også indsamlet information til at foreslå potentielle købere til vores salgsteam.

3.3.2 Medmindre der foreligger en juridisk anmeldelse, tilsigter vi at slette eller anonymisere al data, som vi har indsamlet om dig, mens du har besøgt vores hjemmeside, 1 år efter dit seneste login eller 5 år efter dit sidste køb eller salg af et køretøj eller en vare. Forvent, at der vil være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker de indsamlede data, der skal slettes, hver dag. Vi har en interesse i at optimere vores salg, hvilket vi mener er en lovlig grund til at indsamle og behandle din information fra dit besøg på vores hjemmeside.

3.3.3 Vi bruger tredjeparts tjenester til at opbygge anonyme statistikker vedrørende personers brug af vores hjemmeside. Vi bruger også cookies.

3.4 Personer med dårlig eller skadelig adfærd

3.4.1 Vi opbevarer oplysninger om brugere med dårlig eller skadelig adfærd. Dette kan være brugere, som ikke vil betale et berettiget købs- eller salgssalær, som flere gange har intimideret sælger eller køber ved overlevering af et køretøj, og som forsøger at snyde. Disse opbevarede data vil blive brugt til at vurdere, om vi vil fortsætte samarbejdet med den forulempende part. Vi har en juridisk interesse i at drive og holde vores tjenester professionelle, hvilket betyder, at vi forsøger at sikre, at vores købere og sælgere handler trygt og professionelt på vores portal.

3.4.2 I sager, hvor vores regelsæt er blevet brudt, eller der foreligger en rettidig anmeldt gyldig reklamation, deler vi denne information med relevante parter, som advokater og myndigheder. Informationen kan også blive relevant at dele med revisionen, da den kan blive brugt som dokumentation for tab eller profit. 

3.4.3 Medmindre der foreligger en gyldig reklamation eller forseelsen er så alvorlig, at der er juridisk grundlag for en længere opbevaringsperiode, er det vores hensigt at slette eller anonymisere informationen 5 år efter, at en person eller virksomhed har købt eller solgt et køretøj.

3.5 Personer, som køber eller sælger køretøjer

3.5.1 For at færdiggøre et salg skal køber og sælger være indstillet på, at Dansk Bilauktion udveksler personinformation som en del af den indgåede aftale, når man tilmelder sig Dansk Bilauktions tjenester.
Når en auktion slutter, og køretøjet ikke har nået sin mindstepris, vil Dansk Bilauktion forsøge at kontakte potentielle købere såvel som sælgeren for at formidle et salg.

3.6 Refusion

3.6.1 For at vi kan refundere en hel eller delvis betaling, har vi behov for dine bankoplysninger for at kunne overføre pengene til dig. Vi refunderer pengene baseret på den kontraktlige aftale mellem dig og os med henblik på at behandle dig og andre kunder fair. Vi deler din kontoinformation med vores bank og revisorer. Din bankkontoinformation vil blive slettet senest 5 år efter den sidste refusion. Forvent, at der vil være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker data hver dag.

3.7 Ved nægtelse af betaling

3.7.1 Dansk Bilauktion vil inddrive forfaldne betalinger i henhold til den kontraktlige aftale mellem køber og sælger. 

3.7.2 Hvis der ikke kan indgås aftale om betalingen eller betalingsmåden, vil Dansk Bilauktion gøre brug af tredjepart til at inddrive betalingen. Derved vil Dansk Bilauktion dele personinformationerne med tredjeparten. 

3.7.3 Dansk Bilauktion vil gøre brug af inkassofirmaet Danske Inkasso ApS for at sikre fair behandling.

3.8 Dine rettigheder

3.8.1 Du har ifølge lovgivning ret til at få slettet personlige oplysninger fra vores database. Dansk Bilauktion vil slette oplysninger efter forespørgsel. Oplysningerne vil blive slettet hurtigst muligt. Der kan være visse undtagelser, som gør, at Dansk Bilauktion er forpligtet af loven til at gemme oplysningerne.

3.8.2 Opdager du, at de informationer Dansk bilauktion har registreret på dig eller dit firma ikke er korrekte eller mangelfulde, er du forpligtet til at kontakte Dansk Bilauktion hurtigst muligt. 

3.8.4 Du har ret til en kopi af oplysninger, som Dansk Bilauktion skulle have på dig. Det vil kun være muligt at få tilsendt personligt efter CPR-registreret adresse. 

3.8.5 Dansk Bilauktion forbeholder sig retten til at beholde nødvendige oplysninger, hvis oplysningerne bruges til at etablere, forsvare eller udøve en juridisk anmeldelse. 

4.1  Priser og Gebyr

4.1.1 Abonnement: Privat 0 DKK

4.1.2 Salær: Privat 600,00 DKK inkl. moms

4.2 Håndtering af gæld

4.2.1   Hvis der er gæld i dit køretøj, håndterer vi din gæld. Vi skal derfor inden for 1 bankdag have din fuldmagt. Dette for at kunne kontakte div. banker og panthaver, så pant kan annulleres. Dette koster et gebyr på 175 DKK inkl. moms.

4.2.2  Sælger har 1 bankdag til at afgive fuldmagt til Dansk Bilauktion, så vi kan indhente pantoplysninger. Overholdes dette ikke, opkræves et gebyr på 187,50 DKK inkl. moms. 

4.2.3  Hvis sælger ikke har afgivet fuldmagt til Dansk Bilauktion, så vi kan indhente  pantoplysninger inden for 2 bankdage, annulleres handlen, og der opkræves et gebyr på 1.450 kr. DKK inkl. moms. 

4.2.4  Når der er pant i et køretøj, tages et gebyr 1.450 DKK inkl. moms, for udredning af pant med dit finansieringsselskab. 

4.2.5  Undlader sælgeren at oplyse, at der er pant i et køretøj, og køretøjet bliver solgt, annulleres handlen, og der opkræves et gebyr på 4.375 DKK inkl. moms.

4.2.6  Hvis sælger ikke betaler for restgælden, bliver handlen annulleret, og der vil sælger blive pålagt et gebyr på 4.375 DKK inkl. moms.

4.3 Andre gebyrer

4.3.1 Kategoriseringen er sælgers ansvar, og leveres køretøjet tilbage pga. fejlkategorisering, betaler sælger et gebyr på 2500 DKK inkl. moms.

4.3.2 Annulleres en handel, og køretøjet er afhentet af køber, skal sælger selv stå for hjemtransportomkostninger.

 

5.1  Privatlivspolitik

5.1.1 Når du bruger Dansk Bilauktions services, bruger vi dine personoplysninger. Denne Privatlivspolitik er skrevet som oplysning til dig, den registrerede, om, hvordan vi bruger dine personoplysninger. Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtig, og vi opfordrer dig derfor til at læse denne Privatlivspolitik. Vi bruger også cookies. Se venligst vores cookiepolitik for mere information om, hvordan vi bruger cookies.

www.danskbilauktion.dk

www.facebook.dk  

www.google.dk

5.1.2 Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.

 

5.2 Introduktion

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

5.3 Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Dansk Bilauktion

Google

Facebook

Axess logistics

 

5.4.1 Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, din IP-adresse, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: navn, telefonnummer, e-mailadresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb/salg.

 

5.4.2 Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

5.4.3 Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

 

5.4.4 Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

5.4.5 Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang, disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

5.4.6 Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kontakt@danskbilauktion.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

5.4.7 Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Dansk Bilauktion ApS

Plutovej 2

8722 Hedensted

Telefon: +45 86 88 88 88 

E-mail: kontakt@danskbilauktion.dk

 

Auktionsbetingelser for erhvervskunder

1.1 Forholdet mellem Dansk Bilauktion og brugerne

1.1.1 Dansk Bilauktion ApS er ansvarlig for indhold og drift af Dansk Bilauktion. Dansk Bilauktions rolle er udelukkende at fungere som auktionsholder ved at stille auktionsportalen til rådighed for køber og sælger. Dansk Bilauktion er aldrig part i en aftale om køb eller salg af et køretøj.

1.1.2 Når en aftale om en handel er indgået via auktionen eller via Dansk Bilauktions kundecenter eller i øvrigt formidlet af Dansk Bilauktion, er aftalen bindende for køber og sælger. Køber er forpligtet til at betale budsum samt auktionsomkostninger, ligesom sælger er forpligtet til at aflevere det solgte køretøj i den på auktionssiden detaljerede beskrevne stand, og når køretøjet er godkendt, får sælgeren overført budsummen fratrukket auktionsomkostninger.

1.1.3 Når en aftale er indgået via auktionsportalen eller Dansk Bilauktions kundecenter, skal køber og sælger betale det på aftaletidspunktet gældende salær jævnfør Dansk Bilauktions prisliste. Dette gælder også, hvis handlen ikke gennemføres af parterne og uanset årsagen hertil.

1.1.4 Brugerens afgivne kontooplysninger skal være opdaterede og korrekte, og  enhver ændring skal straks oplyses til Dansk Bilauktion.

1.2 Brugerkategorier og rettigheder

1.2.1 Alle typer virksomheder, med et gyldigt CVR-nr. kan registreres som brugere på Danskbilauktion.dk. Der knytter sig forskellige rettigheder til de forskellige brugertyper.

1.2.2 Dansk Bilauktion forbeholder sig ret til at afvise brugere uden yderligere forklaring samt at stille særlige vilkår for godkendelsen af en bruger.

1.2.3 Dansk Bilauktion bestemmer den enkelte brugers kategori og har ret til uden varsel at overflytte en bruger til en anden brugerkategori.

1.2.4 Dansk Bilauktion har til enhver tid ret til at fjerne brugerens rettigheder med omgående virkning. Såfremt en brugers konto lukkes helt eller delvis ned, vil dette ikke berøre allerede indgåede handler på Dansk Bilauktion, ligesom brugeren også vil være forpligtet af allerede tilmeldte biler og afgivne bud. Dette gælder, såfremt Dansk Bilauktion ikke tager beslutning om noget andet.

1.2.5 Alle brugere vælger et kodeord. Dette er strengt personlig og må ikke videregives til andre. Såfremt brugeren får mistanke om, at andre har fået kendskab til brugernavn og kodeordet, skal dette straks meddeles Dansk Bilauktion. Brugeren vil herefter modtage et nyt kodeord. Brugeren er altid ansvarlig i tilfælde af misbrug af brugernavn og kodeord.

1.3 Åregebyr

1.3.1 Brugere kan opsige sit abonnement med senest 30 dages varsel før fornyelsesdato. Abonnement kan opsiges ved skriftlig henvendelse til kontakt@danskbilauktion.dk

1.3.2 Dansk Bilauktion fornyer automatisk abonnement hvert år.

1.3.3 Dansk Bilauktion kan til enhver tid ophæve, annullere og nægte brugere adgang grundet:
      Overtrædelse af regler og betingelser.
–      Misbrug af auktionsportalen.
      Ikke rettidig betaling.
      Anmodning fra offentlig myndighed.
      Sikkerhedsmæssige årsager.

1.4 Beskrivelse og kategorisering af køretøjet

1.4.1 Dansk Bilauktion giver alle tilmeldte køretøjer et unikt auktions id-nummer.

1.4.2 Køretøjet skal altid beskrives korrekt og fyldestgørende i forhold til den til enhver tid gældende beskrivelsesprocedure, der gennemgås under tilmeldingen. Ingen af de påkrævede oplysninger må udelades under beskrivelsen. Alle fejl, mangler og defekter på bilen skal beskrives.

1.4.3 Når et køretøj er tilmeldt, er beskrivelsen af køretøjet bindende for sælger, der er forpligtet til at kunne levere et køretøj, der lever op til beskrivelsen. Det er ikke muligt at ændre i beskrivelsen efter tilmelding. Såfremt sælger opdager, at beskrivelsen af køretøjet ikke er korrekt, skal sælger straks tage kontakt til Dansk Bilauktion.

1.4.4 Dansk Bilauktion har ret til at kræve en bedre og mere fyldestgørende beskrivelse af køretøjet og evt. yderligere oplysninger og dokumentation. Ligeledes bedre og flere beskrivende billeder vedrørende det indsatte køretøj.

1.4.5 Sælgeren er ansvarlig for, at de under beskrivelsen indtastede oplysninger er korrekte. Dansk Bilauktion har intet ansvar for køretøjets beskrivelse, dette gælder også de automatisk udfyldte felter.

1.4.6 Sælger skal have undersøgt følgende, som ubetinget altid skal oplyses under beskrivelsen:

      Om der er andre, der har rettigheder over køretøjet, herunder ejendomsret, udlæg, pant, forbehold, køberet eller forkøbsret.

      Om der er forhold, som i øvrigt begrænser eller hindrer salg af køretøjet i fri og ubehæftet stand.

      Om der er tinglyst rettigheder over køretøjet i Bilbogen.

–      Sælger er ansvarlig for, at disse rettigheder altid kan indfries/aflyses senest ved leveringen af køretøjet.

1.4.7 Det er ikke tilladt at tilmelde køretøjer på andres vegne. For autovirksomheder eller flådevirksomheder gælder det, at ansatte, der har virksomhedens bemyndigelse hertil, må tilmelde firmaejede køretøjer.

1.4.8 Dansk Bilauktion forbeholder sig retten til at afvise køretøjer, hvis vi mener, at køretøjet ikke er beskrevet fyldestgørende.

1.4.9 Køretøjet skal kunne starte og være i sikkerhedsmæssig forsvarlig og lovlig stand til at kunne transporteres af vores transportsamarbejdspartner. 

1.4.10 Dansk Bilauktion har følgende krav til opdeling af køretøjets kategori:

Et køretøj til en salgspris på 5.000 DKK ekskl. moms (6.250 inkl. moms) eller derunder er uden reklamationsret, uanset klassificering.

Kategori A+

–  Nyere køretøj, der maks. har kørt 20.000 km, og som er totalt fejlfrit, mekanisk og kosmetisk ude som inde, uden undtagelser.

Kategori A

–  Motor, gearkasse, bag- eller fortøj, servostyring, abs-bremser, aircondition og lignende, er mekanisk i orden (hvis nævnte udstyr er standard i køretøjet). Køretøjet bærer præg af normale brugsspor i forhold til bilens alder og kilometer. Der bør altid påregnes klargøring samt mindre reparationer på det købte køretøj.

Kategori B

–  Køretøj, der er funktionsdygtigt, men støj og/eller slitage kan forekomme i forhold til årgang og kilometer, og der skal forventes snarlige reparationer.

Kategori C

–  Køretøj med væsentlige kosmetiske og mekaniske fejl, der gør, at køretøjet skal på værksted inden ibrugtagning, og som skal transporteres på et ”fejeblad” eller lignende. Denne kategori kan Dansk Bilauktions transportsamarbejdspartner ikke udføre.

Kategori  UK (uden klassificering)

– Bilen er indsat til højeste bud, absolut bortsalg. Kategorien gælder i øvrigt også biler med en forventet salgspris under 5.000 DKK ekskl. moms. Denne kategori kan Dansk Bilauktions transportsamarbejdspartner ikke håndtere.

1.5 Billeder af køretøjer

1.5.1 Dansk Bilauktion forbeholder sig retten til at afvise tilmeldte køretøjer, hvis billede antal og kvalitet ikke lever op til vores kriterier. 

1.5.2 Der må ikke være reklame, firmalogoer, adresser eller andre ting eller skjulte reklamer, som kan henvise til, hvem der er sælger af køretøjet. 

1.5.3 Alle tilmeldte køretøjer med ikkerelevante billeder vil blive afvist. 

1.5.4 Hvis Dansk Bilauktion oplever billeder med ulovligt eller skadeligt indhold, vil Dansk Bilauktion afmelde brugeren og i visse tilfælde indgive en politianmeldelse.

1.5.5 Dansk Bilauktion forbeholder sig retten til at redigere indsendte billeder, som f.eks. at skjule nummerplader osv. 

1.5.6 Dansk Bilauktion ejer alle rettigheder til billeder, som bliver sendt ind.

1.6 Mindstepris 

1.6.1 Sælger angiver selv sin mindstepris. Såfremt Dansk Bilauktion på nogen måde fremskaffer en køber, der vil give mindsteprisen eller derover for det tilmeldte køretøj i den beskrevne tilstand, er sælger forpligtet til at sælge. Dette gælder også, såfremt sælger accepterer et lavere bud efter skriftlig aftale med Dansk Bilauktion.

1.6.2 Dansk Bilauktion forbeholder sig ret til ikke at godkende ethvert køretøj uden varsel eller efterfølgende tage køretøjet af auktionen. Dansk Bilauktion vil ikke diktere en mindstepris.

1.7 Auktionens forløb

1.7.1 Auktionens start og slut samt forløb styres ubetinget af Dansk Bilauktion.

1.7.2 Dansk Bilauktion forbeholder sig ret til at aflyse og ændre planlagte aktioner uden varsel.

1.7.3 Dansk Bilauktion har til enhver tid ret til at annullere en auktion uden videre begrundelse, og uden at der i den anledning vil kunne gøres økonomisk krav over for Dansk Bilauktion. Annullering kan ske både før og under auktionen. Afsluttede og gennemførte auktioner kan ikke annulleres.

1.7.4 Dansk Bilauktion bestemmer, hvor lang tid auktionen skal foregå.


Standarden er således:

Standarden er således:

–      Hverdage: minimum 48 timer og max 168 timer. Dette er afhængig af abonnement. 

1.7.5 Hvis der stadig bydes på køretøjet, når den resterende auktionstid er under 5 minutter, vil der blive tillagt 2 minutter, hver gang der afgives et bud, og tiden er under de 5 min., og tiden ikke er udløbet.

1.8 Regler for afgivelse af bud

1.8.1 Afgivne bud er bindende for den bydende.

1.8.2 Når der er to eller flere bud på eller over mindsteprisen, fortsætter budrunden, til en af byderne har overbudt de andre med det angivne budinterval, der fremgår af skitseringen nedenfor. Afgiver to bydende samme bud, bliver det første bud gældende som højeste bud.

Budintervaller:

      0,0 DKK                 19.999 DKK   bud     200 DKK
20.000 DKK                49.999 DKK   bud     500 DKK
50.000 DKK                                        bud  1.000 DKK

1.8.3 Hvis der allerede er et bud, der er højere end det indtastede bud, bliver det indtastede bud øjeblikkeligt budt over.

1.8.4 Bud kan ikke fortrydes, nedsættes eller annulleres, når først de er afgivet.

1.8.5 Bud gennem autobud er også bindende og kan ikke annulleres

1.8.6 Alle afgivne bud registreres og bliver gemt af Dansk Bilauktion, så længe Dansk Bilauktion ønsker dette. Dansk Bilauktion gemmer budsummen og oplysninger om kunden, som har afgivet buddet, men kun budpriserne er offentlige.

1.8.7 Er der tvivlsspørgsmål om bud afgøres disse endeligt og bindende af Dansk Bilauktion.

1.8.8 Når der er afgivet bud på køretøjet, som er lig med eller højere end sælgerens mindstepris, er der indgået en bindende aftale mellem sælgeren og højstbydende køber, og begge parter er forpligtet til at gennemføre handlen. Sælgeren er dermed forpligtet til at aflevere køretøjet i den beskrevne stand til højestbydende, og højestbydende har pligt til at afhente og betale for køretøjet. Det samme gør sig gældende, hvis der indgås en aftale gennem Dansk Bilauktions kundecenter eller i øvrigt gennem Dansk Bilauktion.

1.9 Salær

1.9.1 Som erhvervskunde skal du som køber eller sælger altid betale salær til Dansk Bilauktion, når et køretøj på auktionen har opnået mindsteprisen eller der på anden vis er indgået en aftale via Dansk Bilauktion, eksempelvis via udvidet auktion eller Dansk Bilauktions kundeservice.

Pligten til at betale salær gælder også, selvom handlen ikke efterfølgende gennemføres  af parterne og uanset årsagen til, at handlen ikke gennemføres.
Det fremhæves, at pligten til at betale salær også gælder, selvom en handel ikke gennemføres på grund af en parts misligholdelse, idet en parts misligholdelse eller påstået misligholdelse kun er et anliggende mellem køber og sælger.

1.9.2 De til enhver tid gældende priser samt betalingsbetingelserne fremgår af Dansk Bilauktions side med priser og salær. 

1.9.3 I tilfælde, hvor manglende gennemførelse af en handel som skyldes købers eller sælgers misligholdelse, er Dansk Bilauktion berettiget til at opkræve et  salær hos den misligholdende part.

1.9.4 Dansk Bilauktions krav på betaling af auktionssalær og andre krav skal betales inden for 1 bankdag, og kan således ikke bringes til ophør ved modregning,ligesom der ikke kan udøves tilbageholdsret i beløb, som skyldes Dansk Bilauktion.

1.9.5 Auktions faktura forfalder og betales via straksoverførsel senest 1 bankdag efter faktura er sendt, ellers lukkes der for brugers auktions konto. Efter 2 bankdages overskridelse, opkræves et gebyr på 150 kr. ekskl. moms. Efter 5 bankdages overskridelse, annulleres handlen og der opkræves et gebyr på 2500 kr. ekskl. Moms. Derefter påløber rente, med den til enhver tid gældende procentrentre i henhold til Renteloven.

1.10 Safebetaling

1.10.1  Dansk Bilauktion har det krav, at al betaling imellem køber og sælger sker via vores Safebetalingskonto. 

1.10.2 Køberen af køretøjet betaler for Safebetaling. 

1.10.3 Køber indbetaler det vindende bud til Safebetaling, før oplysning om afhentningssted bliver udleveret til køber.

1.10.4 Beløbet bliver udbetalt til sælger, når køber har godkendt køretøjet.

1.10.5 I overensstemmelse med Finanstilsynets regler for hvidvask skal enhver indbetaling til Safebetaling foregå fra købers firmakonto. Overtrædelse giver Dansk Bilauktion ret til at udelukke brugeren.

1.11 Pant i bilen

1.11.1 Når et køretøj med registreret pant sættes til salg på Dansk Bilauktion, skal sælger kunne indfrie 100% af gælden ved hjælp af salgspris og egen indbetaling.

1.11.2 For at kunne sælge et køretøj, som har registreret pant, på Dansk bilauktion, sætter vi det som krav, at ejeren af køretøjet udfylder en fuldmagt, som giver Dansk Bilauktion tilladelse til at kontakte diverse panthavere for at få fuldt overblik og adgang til panten. Denne fuldmagt tages der et gebyr for på 50 DKK ekskl. moms.

1.11.3 Hvis et pantsat køretøj bliver solgt, vil Dansk Bilauktion betale alle panthavere, før evt. resterende beløb bliver overført til sælger.

1.11.4 Hvis et pantsat køretøj bliver sat til salg med en mindstepris, der er mindre end gælden, skal sælger kunne være i stand til selv at betale det resterende gæld ved salget. Beløbet skal indbetales til Dansk BilauktionsSafekonto, som så derefter overføres til panthaver, hvis ikke panthaver skriftligt informerer om, at der er lavet en anden aftale med sælgende part. Således at køber modtager et pantfri køretøj

1.11.5 Dansk Bilauktion tager et administrationsgebyr for at håndtere salg af  pantsatte køretøjer på 1.160 DKK ekskl. moms.

1.11.6 Hvis sælger ikke oplyser registreret pant til Dansk Bilauktion, vil køretøjet blive taget fra auktionssiden uden varsel.

1.11.7 Hvis sælger ikke oplyser registreret pant til Dansk Bilauktion, og vi har fundet en køber til mindst den angivne mindstepris, vil handlen blive annulleret, og sælger vil blive påkrævet at betale et gebyr til Dansk Bilauktion på 2500 DKK ekskl. moms.

1.11.8 Hvis sælger ikke kan indfri 100 % af gælden, efter at køretøjet er solgt, vil handlen blive annulleret, og sælger vil blive påkrævet at betale et ekstra  gebyr til Dansk Bilauktion på 2500 DKK ekskl. moms.

1.11.9  Ved oprettelse af et køretøj med registreret pant, skal sælger senest 1 bankdag efter auktionens afslutning underskrive en fuldmagt, der giver tilladelse til, at Dansk Bilauktion kontakter panthavere for at få fuld overblik over de nødvendige oplysninger for indfrielse af pant i køretøjet.

1.11.10 For oprettelse af denne fuldmagt, opkræves der et gebyr på 60 DKK. ekskl moms. Er fuldmagten ikke underskrevet efter 1 bankdag, lukkes kundens auktionskonto, og der bliver sendt en rykker. Efter yderligere 1 bankdag, opkræves der et rykkergebyr på 150 DKK ekskl. moms. Efter yderligere 1 bankdag, pålægges der et gebyr på 2500 DKK ekskl. moms, og handlen bliver annulleret.

1.12 Levering og afhentning

1.12.1 Efter at beløbet er modtaget på Safekontoen, må transport og godkendelse maksimalt tage 5 bankdage, herefter godkendes køretøjet automatisk af Dansk Bilauktion.

1.12.2 Efter at køretøjet er blevet godkendt, kan køber ikke reklamere, klage eller på andre måder få annulleret købet.

1.12.3 Hvis køber selv afhenter, eller tredjepart afhenter køretøjet, godkendes køretøjet inden hjemtransport. Benyttes vores samarbejdspartner til transporten, har køber maks. 24 timer inden for arbejdstiden (8-16.00) til at godkende køretøjet, efter at det er leveret.

1.12.4 Sælger skal have køretøjet tilgængeligt til afhentning i op til 6 bankdag, efter at auktionen er afsluttet.

1.12.5 Det er købers ansvar at tjekke, om stelnummeret på køretøjet passer med registreringsattesten, inden køretøjet bliver godkendt.

1.12.6  Registreringsattesten:

Når køber, eller en valgt person af køber, afhenter køretøjet, skal køretøjet godkendes før udlevering af reg.attesten. Ved benyttelse af tredjeparts transportselskab, skal sælger og køber aftale, hvordan de udveksler reg.attest.

1.12.7 Dansk Bilauktion tilbyder at etablere en transportaftale mellem køretøjet og sælger gennem tredjepart. Transportfirmaet vil kontakt jer med henblik på planlægning af transporten. Afregning foretages direkte til transportfirmaet. Tvister om transportskader og lignende er Dansk Bilauktion uvedkommende.

1.12.8  Køber er den eneste, som kan kræve, at Dansk Bilauktion skal stå for etablering af en leveringsaftale med vores transportsamarbejdspartner. Det er derfor også køber, som betaler for transporten.

1.12.9 Hvis en handel, som er omfattet af en transportaftale gennem Dansk Bilauktion, bliver annulleret, er det parten, som er skyld i annulleringen, der skal betale for returtransporten.

1.12.10 Transportløsning bestilt gennem Dansk Bilauktion udføres i
overensstemmelse med NSAB 2015.

1.13 Dansk Bilauktions immaterialrettigheder

1.13.1 Alle rettigheder vedrørende auktionssystemet, herunder alle vilkår, betingelser, beskrivelser, data og fremgangsmåder, tilkommer alene Dansk Bilauktion. Alle ophavsrettigheder, varemærker og alle andre immaterialrettigheder til og vedrørende auktionssystemet og Dansk Bilauktion, tilkommer alene Dansk Bilauktion.

1.13.2 Når brugeren ved tilføjelse af køretøj lægger billeder op af køretøjet på auktionsplatformen, giver brugeren samtidig samtykke til, at Dansk Bilauktion og/eller køberen må anvende billederne i forbindelse med senere salg af pågældende køretøj.

1.13.3 Alle ideer, forslag eller andre oplysninger eller værker, brugeren videregiver i feedback i forbindelse med brugen af auktionsplatformen, forbliver Dansk Bilauktions knowhow.

1.13.4 Enhver form for kopiering, gengivelse eller anden form for efterligning er forbudt.

1.13.5 Brugerne må alene anvende auktionssystemet til korrekt og retmæssig deltagelse i bilauktionen Dansk Bilauktion. Enhver krænkelse må forventes at medføre erstatningsansvar og retsforfølgelse.

1.14 Ansvarsfraskrivelse

1.14.1 Dansk Bilauktion er alene vært for auktionerne og er således aldrig part i en handel, som indgås under auktionerne. Det er således udelukkende køber og sælger, der er part i de indgåede handler. Dansk Bilauktion er i enhver henseende uden ansvar for handlerne, herunder for købers og sælgers adfærd. 

Dette gælder især sælgerens oplysninger om køretøjet, om sælgeren kan/vil sælge og levere køretøjet, og om køberen kan/vil betale og modtage køretøjet, om sælgeren er ejer af køretøjet, om tredjemand har panteret, udlæg, ejendomsforbehold, forkøbsret, køberet eller andre rettigheder vedrørende et køretøj, eller sælger ikke vil give lov til, at Dansk bilauktion får adgang til at kontakte panthaver for pantoplysninger for at udligne panten inden overdragelse af køretøjet til køber. 

1.14.2 Dansk Bilauktion er uden ansvar for driftsforstyrrelser og fejl opstået som direkte eller indirekte følge af indtastningsfejl, trykfejl, fejlskrift, kommunikationsfejl, driftsforstyrrelser – og eller nedbrud på internetauktionssystemets servere, hardware eller software eller grundet virus eller lignende, der skyldes brugerens adgang til eller brug af auktionsplatformen.

1.14.3 Dansk Bilauktion er under ingen omstændigheder ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder for mistet avance, indtægter, forretningsmuligheder og tab af data, oplysninger med videre. Endvidere er Dansk Bilauktion under ingen omstændigheder ansvarlig i tilfælde af force majeure, herunder forhold, som Dansk Bilauktion ikke har indflydelse på.

1.14.4
Såfremt Dansk Bilauktion måtte være erstatningsansvarlig, kan erstatningskrav under ingen omstændigheder og uanset størrelsen af et lidt tab overstige 10.000 DKK.

1.15 Behandling af personlige oplysninger

1.15.1 Alle oplysninger om brugerne, som brugerne videregiver til Dansk Bilauktion, behandles fortroligt og videregives ikke til tredjemand ud over det omfang, der kræves for at gennemføre en handel på auktionen. Forbeholder sig dog ret til at videregive oplysningerne i det omfang, det kræves af dansk lovgivning, offentlige danske myndigheder eller danske domstole.

 Dansk Bilauktion vil således alene gøre brug af oplysningerne til formål internt i Dansk Bilauktion eller koncernforbundne selskaber. Dansk Bilauktion forbeholder sig dog ret til at anvende oplysningerne i anonymiseret form, som i forbindelse med markedsføring, brugerundersøgelser, vejledninger med videre.

1.16 Lovvalg

1.16.1 I forholdet mellem Dansk Bilauktion og brugerne gælder dansk ret. 1.16.2 Værneting for retssager mellem Dansk Bilauktion og brugerne skal afholdes af Retten i Horsens. Dette begrænser dog ikke Dansk Bilauktions ret til anlæggelse af fogedsager ved andre domstole. Endvidere kan Dansk Bilauktion altid vælge at anlægge retssag mod en bruger i overensstemmelse med Retsplejelovens værnetingsregler.

1.17 Tvangsauktioner, bortsalg og advokatsalg

1.17.1  Tvangsauktioner, bortsalg og advokatsalg er omfattet af samme regler som en ordinær auktion, ud over reglen om godkendelse af køretøj (se punkt 1.12.2, 1.12.4, og 1.12.5).

1.17.2  Ved køb af et køretøj på tvangsauktion, bortsalg og advokatsalg er der ikke mulighed for at gennemse køretøjet før godkendelse. Det betyder, at køretøjet bliver automatisk godkendt, når auktionen er vundet.

1.17.3 Der er på ingen måde mulighed for at oprette tvistsag, bede om afslag i prisen eller annullere handlen ved tvangsauktioner eller absolut bortsalg.

1.17.4 Ved tvangssalg, bortsalg og advokatsalg opkræves køber et salær på 10 %, min. 900 DKK. ekskl. moms, maks. 6.000 DKK ekskl. moms.

2.1 Forholdet mellem køber og sælger

2.1.1 I dette afsnit fastlægges de vilkår, som gælder mellem køber og sælger på auktionen Dansk Bilauktion. For retsforholdet mellem Dansk Bilauktion og brugerne henvises til afsnit 1. om forholdet mellem Dansk Bilauktion og brugerne.

2.1.2 Dansk Bilauktion er aldrig part i en aftale om køb og salg af et køretøj. Vores rolle er udelukkende at stille auktionssystemet til rådighed for køber og sælger. Aftaleforholdet vedrørende det handlede køretøj er derfor udelukkende et anliggende mellem køber og sælger. Tvister mellem sælger og køber må afklares mellem disse indbyrdes. 

Dansk Bilauktions ret til salær påvirkes ikke af parternes manglende gennemførelse af en handel. Dette gælder uanset årsagen til den manglende gennemførelse. Dansk Bilauktion kan aldrig drages til ansvar for en parts misligholdelse af en aftale.

2.1.3 Transportvilkårene mellem køber og sælger i auktionsbetingelserne gælder kun i det omfang, parterne ikke træffer anden aftale. Det står eksempelvis parterne frit for at vælge alternativt leveringstidspunkt og leveringssted. Dansk Bilauktion skal skriftlig underrettes om alternativ aftale. Kan der ikke træffes en alternativ transportaftale, skal køber og sælger benytte Dansk Bilauktions auktionstransportssamarbejdspartner.

2.2 Indgåelse af aftale

2.2.1 Når et køretøj er solgt via auktionen, har køber og sælger en gensidig forpligtelse til at medvirke til gennemførelse af den resterende del af handelsprocessen og opfylde sine forpligtelser i denne henseende.

2.3 Levering og køber undersøgelsesret

2.3.1 Levering af køretøjet sker ved købers afhentning, medmindre anden aftale laves. Ved benyttelse af vores transportsamarbejdspartner videregives de adresser, som sælger og køber er registreret med i vores database. Ved selvafhentning eller benyttelse af tredjeparts transportfirma, udveksler vi adresser mellem køber og sælger. 

2.3.2 Levering og godkendelse skal ske senest 5 bankdage efter, at køber har indbetalt til Safekonto og er blevet oplyst om afhentningsadresse. Sælgeren er forpligtet til at lade køberen hente køretøjet inden for den anførte 5 bankdages frist i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 17.00 Såfremt parterne ikke kan blive enige om et klokkeslæt for afhentningen, fastsættes dette af køberen inden for det anførte tidsrum dog således, at sælgeren har et varsel på mindst en bankdag.

2.3.3 Inden godkendelse er køberen berettiget til at undersøge, om køretøjet er i overensstemmelse med sælgerens beskrivelse.

2.3.4 Køber har en selvrisiko på 1.500 DKK ekskl. moms ved reklamation over et køretøj. Er der væsentlige uoverensstemmelser mellem køretøjet og sælgerens beskrivelse, og den overstiger selvrisikoen, er køber berettiget til et afslag i prisen i forhold til omkostningen ved udbedring af fejl/skader på køretøjet. Dette påvirker ikke Dansk Bilauktions krav på salær.

2.3.5 Inden godkendelse har køberen pligt til at sikre sig, at køretøjets stelnummer og eventuelt registreringsnummer er i overensstemmelse med registreringsattesten.

2.3.6 Hvis køber selv afhenter køretøjet, skal sælger udlevere køretøjets originale registreringsattest sammen med køretøjet.

2.4 Betaling for køretøjet

2.4.1 Den tilsendte faktura på køretøjet skal betales, inden leveringsoplysninger oplyses. Når køretøjet godkendes af køber, bliver pengene overført til sælger.  

2.4.2 Køberen skal betale inden for regler af dansk lovgivning, via elektronisk bankoverførsel (straksoverførsel) til Dansk bilauktions Safebetalingskonto.

2.4.3 Ønsker en af parterne, køber, sælger eller transportfirma en kvittering på modtagelse af en ydelse (henholdsvis køretøjet m.v. og betalingen), er parten forpligtet til at kvittere.

2.5 Risikoovergang

2.5.1 Risikoen for køretøjet overgår fra sælger til køber ved overdragelsen af køretøjet til køber eller købers repræsentant eller transportfirma ved benyttelse af dette.

2.5.2 Ved brug af Dansk Bilauktions leveringspartner, læs punkt 1.12.

2.6 Sælgers grundlæggende forpligtelser

2.6.1 Når en sælger har tilmeldt sit køretøj, har sælgeren forpligtet sig til at levere køretøjet i den beskrevne stand, jævnfør Dansk Bilauktions beskrivelsesprocedure, og dermed har sælger indgået en aftale om salg af køretøjet.

2.6.2 Sælgeren er 100 % ansvarlig for, at alle oplysninger, inkl. de data der indhentes fra nummerpladeregisteret om køretøjet, er korrekte og fyldestgørende, samt at køretøjet ikke er behæftet med mangler. Om der foreligger en mangel ved køretøjet, afgøres efter dansk ret i øvrigt.

2.6.3 Sælgeren er 100 % ansvarlig for at kunne dokumentere at være retmæssig ejer af køretøjet og for, at andre ikke har nogen former for rettigheder over køretøjet, herunder panteret, ejendomsforbehold, udlæg, køberet, forkøbsret eller andre rettigheder, som begrænser eller hindrer salg af køretøjet i fri og ubehæftet stand. Endvidere er sælgeren ansvarlig for, at der ikke ved leveringen er tinglyst rettigheder over køretøjet i Bilbogen.

2.6.4 Generelt anbefaler Dansk Bilauktion at afmelde og indlevere nummerplader, inden køretøjet videregives. Alternativ er at omregistrere køretøjet på stedet. Såfremt køretøjet leveres uden plader, er køretøjet ikke forsikret ved leveringen. Fremtidige forsikringsforhold er sælger uvedkommende

2.6.5 Ved tilmeldelse af jeres bil ved Dansk Bilauktion frasiger du dig retten til at sælge din bil andetsteds.

2.7 Købers grundlæggende forpligtelser

2.7.1 Den køber, der har det højeste bud på et køretøj på Dansk Bilauktion i henhold til budreglerne eller på anden måde har accepteret at købe, har indgået en bindende aftale med sælgeren af køretøjet.

 Køber har så forpligtet sig til at gennemføre handlen. Køber skal således indbetale købesummen til Dansk Bilauktions Safekonto, inden køber kan få oplyst afhentningsadresse. Køber skal herefter stå for transport og afhentning af køretøjet.
Der henvises til de øvrige bestemmelser om køberens ansvar og forpligtelser i auktionsbetingelserne.

2.8 Tvister mellem køber og sælger

2.8.1 Forholdet mellem sælgeren og køberen er underlagt dansk lovgivning, og div. tvister afholdes ifølge dansk rets lov og i Retten i Horsens. 

2.8.2 Om der er sket rettidig reklamation, og om der foreligger en misligholdelse/mangel, som den anden part er ansvarlig for, afgøres i henhold til gældende dansk ret.

2.8.3 Ved tvister mellem køber og sælger, som ikke umiddelbart kan løses i mindelighed, opfordres parterne til at søge advokatbistand.

2.9  Bilbogen

2.9.1 Parterne skal være opmærksomme på, at ikke alle rettigheder over køretøj er registreret i Bilbogen. Dette omhandler eksempelvis håndpanterettigheder, tilbageholdsret, brugsret eller andre rettigheder.

Ejerforholdet til køretøjet er heller ikke registreret i Bilbogen, andet end når der er pant i køretøjet. Såfremt sælger af køretøjet ikke er rette ejer af køretøjet, risikerer køberen at skulle tilbagelevere køretøjet til rette ejer. Dette gælder også ved køb af et køretøj på andre måder end ved auktion.

3.1 Kontakt

3.1.1 Firmaet, som indsamler dine data, også kendt som Datakontrolløren, er:

Dansk Bilauktion ApS
Plutovej 2
8722 Hedensted
Tlf: 86 88 88 88
E-mail: kontakt@danskbilauktion.dk
CVR: 40244751

3.1.2 Hvis du har en klage, vedrørende hvordan vi behandler dine
personoplysninger, og som vi ikke kan hjælpe dig med, kan du kontakte
Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
CVR: 11883729
Website: https://www.datatilsynet.dk/

3.1.3 Dine personoplysninger er beskyttet ved lov gennem EU-forordningen Generel forordning om databeskyttelse.

3.2 Personer, som tilmelder sig Dansk Bilauktion

3.2.1 Der er nogle tilfælde, hvor vi deler dine personoplysninger, der registreres under din tilmelding til Dansk Bilauktions tjenester med tredjepart, for at vi kan udføre den aftalte tjeneste. Disse tilfælde inkluderer, men er ikke begrænset til:

      Når du sælger og køber køretøjer.
      Når du undlader at betale legitime fakturaer fra Dansk Bilauktion.
      Når vi fakturerer.
      Når vi refunderer betalinger.
      Når vi bliver spurgt af myndighederne i relation til kriminalitets undersøgelser med mere.

   Kategorierne af modtagere er:
      Revisorer.
      Købere af køretøjer og varer, du sælger.
      Sælgere af køretøjer og varer, du køber.
      Vores bank.
      Vores inkassofirma.
      Vores benyttede digitale kontraktunderskrivelsesfirma.
      Offentlige myndigheder.
      Vores partnere, som hoster vores websites og internettjenester.
      Vores data-backup-partnere.
      SMS-serviceudbydere.
      Parkeringspladser, hvor du henter eller leverer køretøjer eller varer.
      Transportselskaber, som transporterer køretøjer fra eller til dig.
      Facebook, Instagram, Linkedin og lignende sociale medier.
      Annoncering.

3.3 Personer, der søger på Dansk Bilauktion

3.3.1 Vi indsamler information om, hvilke sider du besøger, hvilke køretøjer du kigger på, hvilke køretøjer du tilføjer favoritliste, hvilke kampagner, der førte dig til vores hjemmeside osv. 

Vi bruger informationen til at anbefale relevante køretøjer til dig, til marketingtiltag og til at optimere brugeroplevelsen og brugerflowet med henblik på at optimere salget. Vi bruger også indsamlet information til at foreslå potentielle købere til vores salgsteam.

3.3.2 Medmindre der foreligger en juridisk anmeldelse, tilsigter vi at slette eller anonymisere alle data, som vi har indsamlet om dig, mens du har besøgt vores hjemmeside 1 år efter dit seneste login eller 5 år efter dit sidste køb eller salg af et køretøj eller en vare.

 Forvent, at der vil være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker de indsamlede data, der skal slettes, hver dag. Vi har en interesse i at optimere vores salg, hvilket vi mener er en lovlig grund til at indsamle og behandle din information fra dit besøg på vores hjemmeside.

3.3.3 Vi bruger tredjeparts tjenester til at opbygge anonyme statistikker vedrørende personers brug af vores hjemmeside. Vi bruger også cookies.

3.4 Personer med dårlig eller skadelig adfærd

3.4.1 Vi opbevarer oplysninger om brugere med dårlig eller skadelig adfærd. Dette kan være brugere, som ikke vil betale et berettiget købs- eller salgssalær, som flere gange har intimideret sælger eller køber ved overlevering af et køretøj, og som forsøger at snyde. 

Disse opbevarede data, vil blive brugt til at vurdere, om vi vil fortsætte samarbejdet med den forulempende part. Vi har en juridisk interesse i at drive og holde vores tjenester professionelle, hvilket betyder, at vi forsøger at sikre, at vores købere og sælgere handler trygt og professionelt på vores portal.

3.4.2 I sager, hvor vores regelsæt er blevet brudt, eller der foreligger en rettidig anmeldt gyldig reklamation, deler vi denne information med relevante parter, som advokater og myndigheder. Informationen kan også blive relevant at dele med revisionen, da den kan blive brugt som dokumentation for tab eller profit. 

3.4.3 Medmindre der foreligger en gyldig reklamation, eller forseelsen er så alvorlig, at der er juridisk grundlag for en længere opbevaringsperiode, er det vores hensigt at slette eller anonymisere informationen 5 år efter, at en person eller virksomhed har købt eller solgt et køretøj.

3.5 Personer, som køber eller sælger køretøjer

3.5.1 For at færdiggøre et salg skal køber og sælger være indstillet på, at Dansk Bilauktion udveksle personinformation som en del af den indgåede aftale, når man tilmelder sig Dansk Bilauktions tjenester.
Når en auktion slutter, og køretøjet ikke har nået sin mindstepris, vil Dansk Bilauktion forsøge at kontakte potentielle købere såvel som sælgeren for at formidle et salg.

3.6 Refusion

3.6.1 For at vi kan refundere en hel eller delvis betaling, har vi behov for dine bankoplysninger for at kunne overføre pengene til dig. Vi refunderer pengene baseret på den kontraktlige aftale mellem dig og os med henblik på at behandle dig og andre kunder fair. 

Vi deler din kontoinformation med vores bank og revisorer. Din bankkontoinformation vil blive slettet senest 5 år efter den sidste refusion. Forvent, at der vil være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker data hver dag.

3.7 Ved nægtelse af betaling

3.7.1 Dansk Bilauktion vil inddrive forfaldne betalinger i henhold til den kontraktlige aftale mellem køber og sælger. 

3.7.2 Hvis der ikke kan indgås aftale om betalingen eller betalingsmåden, vil Dansk Bilauktion gøre brug af tredjepart til at inddrive betalingen. Derved vil Dansk Bilauktion dele person informationerne med tredjeparten. 

3.7.3 Dansk Bilauktion vil gøre brug af inkassofirmaet Danske Inkasso ApS for at sikre fair behandling.

3.8 Dine rettigheder

3.8.1 Du har ifølge lovgivning ret til at få slettet personlige oplysninger fra vores database. Dansk Bilauktion vil slette oplysninger efter forespørgsel. Oplysningerne vil blive slettet hurtigst muligt. Der kan være visse undtagelser, som gør, at Dansk Bilauktion er forpligtet af loven til at gemme oplysningerne.

3.8.2 Opdager du, at de informationer Dansk bilauktion har registreret på dig eller dit firma ikke er korrekte eller mangelfulde, er du forpligtet til at kontakte Dansk Bilauktion hurtigst muligt. 

3.8.3 Du har ret til en kopi af oplysninger, som Dansk Bilauktion skulle have på dig. Det vil kun være muligt at få tilsendt personligt efter CPR-registreret adresse. 

3.8.4 Dansk Bilauktion forbeholder sig retten til at beholde nødvendige oplysninger, hvis oplysningerne bruges til at etablere, forsvare eller udøve en juridisk anmeldelse.

4.1  Priser og gebyr
4.1.1 Basispakke:

600 DKK ekskl. moms.
En bruger pr. virksomhed.
Salær 600 DKK/stk.
Autobud ved køb.
Ingen autobud ved salg.

4.1.2 Totalpakke:

2500 DKK ekskl. moms.
Fem brugere pr. virksomhed.
Salær 150 DKK/stk.
Autobud ved køb.
Autobud ved salg.

5.1  Gældende for alle Erhvervsspakker

5.1.1 Safebetaling 150 DKK ekskl. moms.

5.1.2 Udsat auktion 0,0 DKK ekskl. moms

Ved alle købsaftaler har køber en selvrisiko på 1.500 DKK ekskl. moms.

6.1 Håndtering af gæld 

6.1.1 Har du solgt dit køretøj på auktionen, og du har pant/gæld i dit køretøj, håndterer vi dette for dig Vi sender dig en fuldmagtsanmodning, og denne skal være underskrevet via NemID inden for 1 bankdag. Dette for at have din tilladelse til at kontakte div. banker og panthavere, så pant kan annulleres. Der opkræves et gebyr på 56,25 DKK ekskl. moms.

6.1.2 Når der er pant i et køretøj, tages et gebyr på 1.150 DKK ekskl. moms, for udredning af pant med panthaver.

6.1.3 Hvis fuldmagt til gældshåndteringen ikke er underskrevet inden  for de første 2 bankdage, bliver din konto lukket, og du ville blive opkrævet et gebyr på 150 DKK ekskl. moms.

6.1.4 Hvis sælger ikke har afgivet fuldmagt til Dansk Bilauktion, så vi kan indhente pantoplysninger inden for yderligere 2 bankdage (4 i alt), annulleres handlen, og der opkræves et gebyr på 1.160 DKK ekskl. moms

6.1.5 Undlader sælgeren at oplyse, at der er pant i et køretøj, og køretøjet bliver solgt,  annulleres handlen, og der opkræves et gebyr på 2500 DKK ekskl. moms.

6.1.6 Hvis sælger ikke betaler for restgælden, bliver handlen annulleret, og der vil sælger blive pålagt et gebyr på 2500 DKK ekskl. moms.

6.1.7 Hvis du som sælger ikke indfrier restgælden, bliver handlen annulleret, og du bliver pålagt et gebyr på 2500 DKK ekskl. moms.  

6.2 Andre gebyr

6.2.1 Kategoriseringen er sælgers ansvar, og leveres køretøjet tilbage pga. fejlkategorisering, betaler sælger et gebyr på 2500 DKK ekskl. moms.

6.2.2 Annulleres en handel, og køretøjet er afhentet af køber, skal sælger selv stå for hjemtransportomkostninger.

6.2.3 Hvis køber ikke betaler for køretøjet, lukkes købers konto efter 2 bankdage for yderligere køb på auktionen. Hvis køber herefter ikke betaler inden for de første 8 bankdage, vil vi slette din konto, hvorefter du bliver opkrævet et gebyr på 2500 DKK ekskl. moms.

6.2.4 Ved tvangssalg, bortsalg og advokatsalg opkræves køber et salær på 10 %, min. 900 DKK. ekskl. moms, maks. 6.000 DKK ekskl. moms.

6.2.5 Er du totalkunde og byder på eget køretøj, som har opnået
mindsteprisen, opkræves et salær som ved almindelig handel.

7.1  Privatlivspolitik

7.1.1 Når du bruger Dansk Bilauktions services, bruger vi dine personoplysninger. Denne Privatlivspolitik er skrevet som oplysning til dig, den registrerede, om hvordan vi bruger dine personoplysninger. Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtig, og vi opfordrer dig derfor til at læse denne Privatlivspolitik. Vi bruger også cookies. Se venligst vores cookiepolitik for mere information om, hvordan vi bruger cookies.

www.danskbilauktion.dk

www.facebook.dk  

www.google.dk

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.

 

7.2 Introduktion

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet hvilke informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

7.3 Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Dansk Bilauktion

Google

Facebook

Axess logistics

 

7.4.1 Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, din IP-adresse, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: navn, telefonnummer, e-mailadresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb/salg.

 

7.4.2 Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

7.4.3 Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

 

7.4.4 Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

7.4.5 Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v., videregives til tredjeparter i det omfang, disse oplysninger er kendt. Du kan se, hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

7.4.6 Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kontakt@danskbilauktion.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

7.4.7 Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Dansk Bilauktion ApS

Plutovej 2

8722 Hedensted  

Telefon: +45 86 88 88 88  

E-mail: kontakt@danskbilauktion.dk

 

Telefontid
+45 86 88 88 88
Mandag-torsdag: 8.00 – 17.00
Fredag: 8.00 – 16.00
Lørdag-søndag: 10.00 – 14.00
Kontakt
Dansk Bilauktion ApS
Plutovej 2, 8722 Hedensted
kontakt@danskbilauktion.dk
CVR-nr.: 40244751